Terms & Conditions

Online Shopping Terms Conditions

SELAMAT DATANG KE D'SARA ~ LAMAN MALAYSIA ONLINE SHOP

Laman ini dimiliki  oleh D'SARA (002177423-T)
Semua pesanan dan pembelian yang dibuat melalui laman  ini adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah. Ini Terma dan Syarat mungkin berubah dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu, mengikut budi bicara kami.

D'SARA boleh membetulkan kesilapan atau ketidaktepatan dan mengubah atau mengemaskinikan maklumat pada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis, termasuk berkenaan dengan harga dan ketersediaan item. Semua harga yang disenaraikan di laman ini adalah dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan semua bayaran akan diproses dalam Ringgit Malaysia (MYR).

Setiap pesanan yang telah dibuat tidak boleh dibatalkan
Setiap produk yang diterima tidak boleh dikembalikan